23. července 2013

Každodenní klidodárnost #206

Dnešní klidodárnost je fakt dobrá a hlavně poučná. I stalo se mi, že jsme se nějak dostali ke slabikotvornému R a L. A já jsem se v návalu nostalgie přiznal k tomu, že jsem to nikdy nepochopil. Když jsme to brali ve škole.

A tak mi to bylo vysvětleno. Nejenže teď již dokonale chápu, co jsou to samohlásky a souhlásky, které se mi samozřejmě až dodnes pletly, ale dokonce už umím určit, kdy je R a L slabikotvorné. A dokonce neslabikotvoří jen R a L, ale třeba taky M.

V následujícím kroku se mi povedlo potvrdit, že i dům bez základů může státi, jelikož i když jsem nepobral takový základ, jako je to slabikotvorné srandování, dokážu naprosto bez problému vysvětlit rozdíl mezi fonémem a grafémem. Což je učivo minimálně vyššího stupně základní školy. Slabikosrandy se brali na stupni prvním. Jsem si tím jist.

Dnešní klidodárnost je slabikotvorné L a R.

Žádné komentáře:

Okomentovat